خرید گربه پرشین وآشنایی آن با خانه جدید

هنگامی که گربه پرشین خودرا برای اولین بار به خانه می برید اورا به ارامی نوازش کنید وبا ارامش با او صحبت کنید.بچه گربه ها سریعتراز گربه بالغ با محیط جدید انس می گیرند.اما همه به زمان برای انس گرفتن با محیط جدید نیاز دارند.طول این دوره حداقل 3 تا 4 روز می باشداولین نشانه انس گرفتن گربه با محیط جدید این است که گربه شما شروع به لیس زدن خود می کند.اگر شما سگ یا گربه دیگری در خانه دارید به گربه پرشین جدید خود حداقل 1 تا 2 روز فرصت بدهید با خانه جدید خود اشنا شود.سپس دو حیوان را با هم اشنا کنید.اگر برخورد اولیه انها خشن بود صبر کنید .پس از چند روز حسکنجکاوی طبیعی ان ها همراه با میل غریضی ان ها برای دوست شدن روابط ان ها را بهبود میبخشد.

/ 0 نظر / 17 بازدید