گربه ایرانی افتخار ایرانی

گربه پرشین یکی از بزرگترین سرمایه های ملی کشورمان است، ما تصمیم گرفتیم با پرورش گربه های پرشین اصیل ،این نژاد را هرچه بیشتر به مردم ایران معرفی کرده و گام کوچکی در جهت حفظ ونگهداری نژاد اصیل گربه ایرانی بردارییم.باشد که روزی فرا رسد که هر خانواده ایرانی گربه ایرانی را بشناسد و از ان حمایت کند.

 

 

/ 0 نظر / 18 بازدید