خرید گربه پرشین

اگر برای اولین بار گربه پرشین خود را به منزل می برید رعایت نکات زیرمی تواند به شما در نگهداری گربه کمک کند

1-وقتی که گربه پرشین شما کار نادرستی انجام می دهد با گفتن کلمه نه مانع این کار شوید.

2- زمانی که گربه شما کار درستی انجام می دهد با دادن غذای تشویقی او را آموزش دهید.

3- چندین بار بافاصله زمانی کوتاه بعد از غذا دادن اورا در محل خاک مخصوص خود قرار دهید.

4-به طور مرتب خاک مخصوص گربه راتعویض کنید

5-برای بلند کردن گربه پرشین یک دستان را دور معده ودست دیگرتان زیر کپل آن قرار دهید.

6-در مورد بچه گربه او را کف دست بنشانید و دست دیگر را زیر گردن قرار دهید.

/ 0 نظر / 17 بازدید