گربه های پرشین

به گربه خود در زمان معین وبر اساس سن گربه در تعداد وعده های منظم غدا دهید.به گربه پرشین خود آموزش دهید فقط در ظرف غذای خود غذا بخورد.برای اینکار همیشه در یک ظرف غذای مشخص به او غذا دهید واین ظرف را جدا از ظروف بقیه افراد خانواده نگهدارید.

برای گربه خود محل خواب مخصوص به خودش فراهم کنید.

هرگز اجازه استفاده از رختخواب خودتان را به او ندهید.

گربه پرشین دارای موهای بلندی هستند که این یکی از ویژگی های منحصر به فرد آنان می باشد.بنا براین موهای گربه خود به طور مرتب شانه بزنید.

به طور مرتب خاک مخصوص گربه راتعویض کنید.

مصرف مرتب قرص مخمربه زیبایی وپر پشت شدن موهای گربه پرشین شما کمک می کند.

به طور منظم به دامپزشک جهت معاینه وانجام واکسن های یاداور مراجعه نمایید.

/ 0 نظر / 21 بازدید