گربه پرشین ماده ونر

 افرادی که تجربه دارند به محض تولد می توانند جنسیت بچه گربه را تشخیص دهند اما در افرادی که برای بار اول گربه پرشین زایمان کرده این کار در ماه اول بعد از تولد کمی مشکل است. برای تشخیص جنسیت توله گربه  دم گربه را بالا بگیرید در گربه نر فاصله سوراخ مقعد از الت تناسلی بیشتر از ماده است کیسه بیضه زیر مقعد و بالای الت تناسلی قرار دارد. همچنین بخش بیرونی الت بیشتر به شکل سوراخ گرد ومدور دیده می شود.بچه گربه ماده فاصله سوراخ مقعد از الت تناسلی کم است و دو سوراخ نزدیک هم دیده می شود.بخش بیرونی الت بیشتر به شکل یک شکاف دیده می شود.در گربه بالغ تشخیص جنسیت به راحتی با بالا گرفتن دم گربه ومشاهده کیسه بیضه در گربه نر امکان پذیر است.

/ 0 نظر / 34 بازدید